Πόντου 30, 544 54
Θεσσαλονίκη
2311291139


info@printcode.gr